طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

حمیدرضا پیرودین نبی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
hpairo@NRI.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
  شماره تلفن مستقیم
(داخلی 4322) 88079400
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت
https://www.researchgate.net/profile/Hamidreza_Pairo

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
دانشگاه علم و صنعت
  مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و صنعت
  مقطع کارشناسی
دانشگاه علم و صنعت

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
شبیه¬سازی و پیاده¬سازی کنترل بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم سه و چندفازه با رویکرد حداقل¬سازی تلفات
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
طراحی، شبیه¬سازی و بررسی عملکرد اینورتر و موتورهای القایی چندفازه
تجربیات پژوهشی
- مرکز ماهواره دانشگاه علم و صنعت (طراحی و ساخت سیستم ذخیره سازی انرژی)
- جهاد دانشگاهی علم و صنعت (پروژه طراحی و ساخت مگا درایو ولتاژ متوسط با ولتاژ 6 کیلوولت و توان یک و نیم مگاوات)
پروژه‌های پژوهشی
1) طراحی، شبیه سازی و ساخت درایو 5/1 مگاوات با ولتاژ 6 کیلوولت
2) ساخت سیستم ذخیره ساز انرژی ماهواره
3) طراحي و شبیه¬سازی روش¬ها و سیستم کنترل فيلتر فعال براي كاربرد در سيستم فشار ضعيف
4) طراحی و ساخت اينورتر 9 فازه با توان 6/6 کيلووات
5) طراحی و ساخت موتور القایی و ترانسفورماتور با تعداد فازهای 2، 3، 4، 6، 12 و 24
6) طراحی و ساخت سیستم کنترل برداری موتورهای القایی با تعداد فازهای3، 4 و 6 به همراه ساخت سیستم کنترل مستقل دو موتور شش¬فاز و سه¬فاز با استفاده از تنها یک اینورتر شش¬فاز
7) طراحی و ساخت مبدل dc/dc از نوع buck با توان 5 کیلووات
8) طراحی و ساخت سیستم کنترل حداکثر بازده موتور سنکرون مغناطیس دائم با توان 3 کیلووات

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
• Hamidreza Pairo, Abbas Shoulaie, “Operating Region and Maximum Attainable Speed of Energy-Efficient Control Methods of Interior Permanent Magnet Synchronous Motors”, IET Power Electronics, 2017.

• Hamidreza Pairo, Abbas Shoulaie, “Effective and simplified method in maximum efficiency control of interior permanent magnet synchronous motors”, IET Electric Power Applications, 2017.

• Hamidreza Pairo, Mohammad Khanzade, Abbas Shoulaie,” Loss-based Investigation and Hybrid Compensation of Parameter Variation Effects on Control of Permanent Magnet Synchronous Motors”, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018.

• Hamidreza Pairo, Mohammad Khanzade, Abbas Shoulaie, “Maximum Efficiency Control of Six- and Three-Phase Two Motor Drives”, IET Journal of Engineering, 2017.

• Hamidreza Pairo, Mohammad Khanzade, Abbas Shoulaie, “Loss Minimization Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motors Considering Self-Saturation and Cross-Saturation”, Journal of Power Electronics, 2018.

• Younes Sangsefidi, Saleh Ziaeinejad, Ali Mehrizi-Sani, Hamidreza Pairodin-Nabi, Abbas Shoulaie, “Estimation of Stator Resistance in Direct Torque Control Synchronous Motor Drives”, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2015.

• Younes Sangsefidi, Saleh Ziaeinejad, Hamidreza Pairodin Nabi, Abbas Shoulaie, “Induction motor control based on approximate stator flux”, IET Power Electronics, 2014.

• Younes Sangsefidi, Saleh Ziaeinejad, Ali Mehrizi-Sani, Hamidreza Pairodin-Nabi, Abbas Shoulaie, “A Low-Cost and Simple Control Approach for Two-Phase Induction Motors at High Speeds”, European Power Electronics and Drive(EPE Journal), 2014.

• Saleh Ziaeinejad, Younes Sangsefidi, Ali Mehrizi-Sani, Hamidreza Pairodin-Nabi, Abbas Shoulaie, “Direct Torque Control of Two-Phase Induction and Synchronous Motors”, IEEE Transactions on Power Electronics, 2013.

• Abbas Shiri, Hamidreza Pairodin-Nabi, Abbas Shoulaie, “Experimental and Analytical Parameter Sensitivity Analysis of Indirect Field Oriented Control of Induction Machine”, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, 2012.

• Hamidreza Pairo, Pooya Dadashi, Abbas Shoulaie, “A Novel Structure for Vector Control of a Symmetrical Six-Phase Induction Machine with Three Current Sensors”, Engineering, Technology & Applied Science Research, 2011.

• Hamidreza Pairo, Pooya Dadashi, Abbas Shoulaie, “Vector Control of Four-Phase Induction Machines with Two Current Sensors”, International Review of Electrical Engineering, 2011.

• Hamidreza Pairo, Mostafa Mohamadian, Ali Keshavarzian, Mohammad Farzi, “Simplified Method in Voltage Balancing of Neutral-Point in Five-level ANPC Converter”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019 (Under Review).

• Mohammad Soltani, Hamidreza Pairo, Abbas Shoulaie, “A modeling approach for multi-carrier based Pulse Width Modulation techniques utilized in asymmetrical Cascaded H-Bridge inverters”, IET Power Electronics, 2019 (Under Review).

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
• Hamidreza Pairo, Pooya Dadashi, Abbas Shoulaie, “A Novel Structure for Vector Control of a Symmetrical Six-Phase Induction Machine with Three Current Sensors”, International Conference on
Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Italy, 2011.

• Hamidreza Pairo, Pooya Dadashi, Abbas Shoulaie, “Reduction of Current Sensors in Vector Control of Four-Phase Induction Machines”, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, IRAN, 2011.

• Vahid Irani, Hamidreza Pairodin Nabi, Abbas Shoulaie, Davood Arab Khaburi, “Modelling Study of Sensorless Vector Control of Four-Phase Induction Machines”, International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference , IRAN, 2012.

• Ali Keshavarzian, Hamidreza Pairo, Mohammad Farzi, “Investigation of Energy Saving in Electro-pumps Driven by Variable Frequency Drive”, The First International Conference on Mining and related Industries Optimisation, IRAN, 2019 (Submitted).


  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  جوایز و افتخارات

    • برگزیده سهمیه استعداد درخشان برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
    • برگزیده جوایز متعدد دانش آموختگان برتر دانشگاهی از بنیاد ملی نخبگان

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
• آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
• تئوری جامع ماشین¬های الکتریکی
• محرکه¬های الکتریکی
• کنترل موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
• طراحی و کنترل محرکه های رانش
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
• دوره درایو پیشرفته
• دوره بهره برداری از درایو ولتاژ متوسط