پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 شهریور 1395

مستندات ارائه شده در نخستين نشست هم‌انديشی مركز توسعه سامانه‌های انتقال توان با ظرفيت بالا