پنجشنبه 09 آذر 1402

معاونت پژوهشی

فراخوان ارسال مقاله به مجلهInternational Journal of Energy and Economic Development (IJEED)

فراخوان ارسال مقاله به مجلهInternational Journal of Energy a...

فراخوان ارسال مقاله به مجلهInternational Journal of Energy and Economic Development (IJEED)
ادامه مطلب
05 فروردین 1399 14:43
فراخوان ارسال مقاله به مجله Electromechnical Energy Conversion Systems (EECS)

فراخوان ارسال مقاله به مجله Electromechnical Energy Conversi...

فراخوان ارسال مقاله به مجله Electromechnical Energy Conversion Systems (EECS)
ادامه مطلب
04 فروردین 1399 14:38
سامانه آنلاین فروش کتاب‌های انتشارات پژوهشگاه نیرو راه‌اندازی شد.

سامانه آنلاین فروش کتاب‌های انتشارات پژوهشگاه نیرو راه‌انداز...

سامانه آنلاین فروش کتاب‌های انتشارات پژوهشگاه نیرو راه‌اندازی شد.
ادامه مطلب
03 فروردین 1399 14:35
سامانه الکترونیکی پذیرش و داوری کتاب راه‌اندازی شد.

سامانه الکترونیکی پذیرش و داوری کتاب راه‌اندازی شد.

سامانه الکترونیکی پذیرش و داوری کتاب راه‌اندازی شد.
ادامه مطلب
02 فروردین 1399 14:31
فراهم شدن اخذ DOI  برای گزارش‌های الکترونیک (eReport) پژوهشگاه نیرو و میسر شدن امکان نمایه‌سازی و رفرنس دهی بین المللی  این گزارش‌ها

فراهم شدن اخذ DOI برای گزارش‌های الکترونیک (eReport) پژوهشگ...

فراهم شدن اخذ DOI برای گزارش‌های الکترونیک (eReport) پژوهشگاه نیرو و میسر شدن امکان نمایه‌سازی و رفرنس دهی بین المللی این گزارش‌ها
ادامه مطلب
01 فروردین 1399 14:27