طراحی سایت
جمعه 08 مهر 1401

طرح توسعه پایایی شبکه‌های برق

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزارش‌دهی اتفاقات شبکه انتقال و فوق‌توزیع» برگزار شد.

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزار...

در راستای برنامه‌های طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران در فراهم‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و تحقیقاتی موردنیاز برای توسعه پایایی در شبکه برق کشور، این نشست تخصصی در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
ادامه مطلب
18 اسفند 1397 13:47
نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزارش‌دهی اتفاقات شبکه انتقال و فوق‌توزیع»

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزار...

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزارش‌دهی اتفاقات شبکه انتقال و فوق‌توزیع»
ادامه مطلب
12 اسفند 1397 11:46