طراحی سایت
جمعه 26 شهریور 1400
EN

خرید،نصب و راه اندازی دستگاه های مانیتور صنعتی ویدئووال به همراه پایه و دستگاه کنترلر

19 خرداد 1400 12:14
پژوهشگاه نيرو در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های مانیتور صنعتی ویدئووال به همراه پایه و دستگاه کنترلر مورد نیاز خود را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيشنهاد دهنده واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از کلیه متقاضیانی که داراي توان مالی، اجرائی، کادر فنی مجرب و سایر مجوزات قانونی از مراجع ذيربط در زمينه خدمات فوق الذكر مي باشند، دعوت به عمل مي آيد. ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون و پانصد هزارریال به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملي ايران شعبه فلسطين شمالي، كد 604, قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاریخ 22/03/1400 لغایت 26/03/1400 با ارائه معرفي نامه و اصل فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند. لازم به ذكر است پژوهشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار مي باشد، همچنين هزينه درج يك نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.