طراحی سایت
شنبه 15 بهمن 1401

طرح پایش و نظارت در بخش توزیع برق

طرح پایش و نظارت در بخش توزیع برق
15 مرداد 1397 12:17

یکی از مسایل اصلی حاكميت، داشتن » شبکه توانمند « خصوصا در بخش توزیع است، از این رو ضمن توجه و مراقبت لازم در خصوص اعمال حاكميت و سياست گذاری، مسئله نظارت و پایش شركت های توزیع ناظر به ایفای تعهدات برای حصول اطمينان از حفاظت از زیرساخت های حياتی ضرورت خواهد داشت. در این راستا نظارت و پایش شرط لازم برای حصول اطمينان از ایفای تعهدات شركتهای توزیع تلقی می شود و مهمتر از نظارت، تدارک تمهيدات لازم برای اعمال آثار اقدامات نظارتی در رفتار و عملکرد شركت از طریق استقرار نظام كنترلی بازدارندگی است. بنابراین مسئله ایفای تعهدات دو وجه اساسی دارد: 1) استقرار نظام نظارت و پایش و 2) استقرار نظام بازدارندگی و کنترلی
((نظام کنترلی و بازدارندگی)) و ((نظام پایش و نظارت)) شروط لازم و کافی ایفای تعهدات سياست گذاری، هدایت و نظارت بر شركت های توزیع برق است. با توجه به سياست های اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار و همچنين اصلاحات لازم درحوزه بهبود فضای كسب و كار بویژه در بخش توزیع درخصوص بازار، قيمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت، می تواند موفقيت یا شکست برنامه خصوصی سازی، تجدیدساختار و اقتصاد توزیع و به تبع شركت توانمند و شبکه توانمند را متاثر نماید. از این رو، نظارت surveillance و پایش monitoring برای حصول اطمينان از ایفای تعهدات شركت های توزیع ضرورتی انکار ناپذیر است.در این راستا برای آنکه تعهدات بصورت فراگير، مطمئن و اقتصادی ایفاد شود، می بایست نظارت و پایش كافی بر عملکرد شركت های توزیع در سه حوزه "عملکرد اجتماعی سياسی" و " عملکرد مالی و اقتصادی " ،" مهندسی" گسترده شود (شرط لازم) و از طرف دیگر با استقرار نظام كنترلی بازدارندگی، اطمينان لازم از ایفای تعهدات و ارائه خدمات پایدار و بدون تبعيض حاصل گردد(شرط كافی).
با عنایت به اهمیت " نظارت و پایش شركت های توزیع برق"، معماری و طراحی مدل بلوغِ راهبری و حاكميتی برق و انرژی ضرورتی انکارناپذیر است، تا بر اساس آن مدل مناسب مبتنی بر ذینفعان بخش توزیع و با تفکيك مسئوليت ها و نقش ها و متناسب با الزامات تفکيك وظایف حاكميتی و تصدی حاصل شود. بر همین اساس طرحی با عنوان " پایش و نظارت در بخش توزیع برق" تعریف گردیده است. انتظار می رود با اجرای این طرح در سطح صنعت برق در ابتدا موضوع پایش و نظارت توزیع در میان سیاستمداران و سیاستگذاران این حوزه درک و سپس اسناد زیرساختی که لازمه اجرای درست در این بخش است طراحی و تدوین گردد و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم نیز پیاده سازی شود.
نتيجه اين طرح در واقع ایجاد نظام پایش و نظارت در سه سطح حاکمیتی، بنگاه داری و عملیاتی است که از طریق ایجاد شناخت و تداوم آن به تناسب ایجاد موضوعات جدید در این حوزه آغاز می گردد به طوریکه ابعاد مختلف موضوع شناسایی و مدیران و سیاستمدارن در پروسه تصمیم گیری و تصمیم سازی آن شرکت خواهند داشت و سپس در ادامه آن با توسعه و تدوین اسناد مورد نیاز ( قوانین و مقررات لازم ) زیر ساختهای قانونی مورد نیاز آن تدوین می شود و زیرساختهای فنی و نرم افزاری ان نیز از طریق ایجاد سایتهای تخصصی و داشبوردهای نظارت در سه سطح نامبرده تکمیل می گردد.
فعالیتهای آغاز شده و در حال انجام در زیر مجموعه طرح به شرح زیر است:
1- پروژه کلیات اتاق فکر و راه اندازی خانه اندیشمندان صنعت برق ایران
2- پروژه تدوین واژگان توزیع در سه سطح حاکمیت، بنگاه و عملیات
3- پروژه تدوین کدهای شبکه
4- پروژه آیین نامه تضمین جرایم و تعهدات در صنعت برق
5- پروژه تعیین مدل کسب و کار و شناسایی کسب و کارهای موجود و آتی در این حوزه
6- پروژه شناسایی شاخصهای کنترلی و نظارتی و داشبورد نظارت و پیاده سازی آن در سطح شرکتهای توزیع و سطوح بنگاه و حاکمیت

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.