طراحی سایت
دوشنبه 29 دی 1399
EN

موضوع تجدید مزایده عبارت است از واگذاری ارائه خدمات تاكسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 97-96

موضوع تجدید مزایده عبارت است از واگذاری ارائه خدمات تاكسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 97-96

موضوع تجدید مزایده عبارت است از واگذاری ارائه خدمات تاكسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 97-96
08 خرداد 1396 15:53

موضوع : مزایده عام

 از آنجائیكه این پژوهشگاه در نظر دارد ارائه خدمات تاكسی سرویس خود را از طریق برگزاری مزایده به مناسبترین پیشنهاد واجد شرایط واگذار نماید، لذا بدینوسیله از آن پیشنهاد دهنده محترم دعوت بعمل می آید چنانچه تمایل به شركت در مزایده فوق االشعار داشته باشند، از تاریخ 96/03/08 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/03/18، شخصاً یا با معرفی نماینده (ارائه معرفی نامه یا كارت شناسایی از سوی نماینده الزامی است) در یكی از ساعات اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی و رسیدگی به شكایات این پژوهشگاه مراجعه فرمایند.

نظرات ارسال شده

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.