طراحی سایت
شنبه 12 آذر 1401

آگهی مناقصه شماره 3/ع/95

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز در سال 96-95 و نظافت و برف روبی معابر و محوطه خود را به متراژ حدوداً 50.000 متر مربع از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهی مناقصه شماره 3/ع/95
04 بهمن 1395 08:30
شرايط متقاضی: 1- ارائه گواهی معتبر تائید صلاحیت از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی در زمینه مرتبط در هنگام عقد قرارداد. 2- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار. 3- داشتن توانایی مالی لازم و کافی. 4- دارا بودن دفتر کار دایر در تهران. 5 - انجام حداقل سه پیمان مشابه موضوع مناقصه. 6- دارا بودن تجهیزات, کادر فنی مجرب و سایر شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه.

از كليه شركتهای واجد شرايط دعوت می نمايد ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون ريال به حساب سيبا به شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملی ايران شعبه فلسطين شمالی, کد 604, قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی از تاريخ انتشار آگهی به مدت ده روز با ارائه معرفينامه و اصل فيش واريزی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی تهران, شهرك قدس، انتهای غربی بلوار دادمان پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است پژوهشگاه نيرو در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار می باشد. همچنين هزينه درج یک نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نظرات ارسال شده

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.