طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401
راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو به دانشگاهها/شرکت‌ها/ موسسات
هدف
پژوهشگاه نیرو در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیازهای طرح‌های فناورانه صنعت برق، اقدام به واگذاری پروژه‌های فناورانه خود به دانشگاهها، شرکت‌ها و موسسات می‌نماید. در این راستا به منظور بهره‌مندی مناسب از پتانسیل‌های علمی و تحقیقاتی کشور و همچنین فرصت ارائه توانمندی برای کلیه دانشگاهها، شرکت‌ها و موسسات، واگذاری پروژه‌ها از طریق فراخوان های عمومی متقاضیان فراهم شده است.
 

عنوان فراخوان

شروع فراخوان

پایان فراخوان

وضعیت

نوع واگذاری

درخواست همکاری

فايل

مشاوره و نظارت بر راه‌اندازی پایلوت اتوبوس برقی در تهران

1399/02/01

1399/02/10

در دست بررسی

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

استخراج طرح کسب‌ و ‌کار ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی و تدوین قوانین تسهیل کننده

1397/07/01

1397/07/10

در دست بررسی

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

استخراج طرح‌‌های کسب‌ و کار خودروی برقی و تدوین قوانین تسهیل کننده توسعه خودرو برقی

1397/07/01

1397/07/10

در دست بررسی

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

تدوین ضوابط و معيارهای صدور پروانه‌های احداث و بهره‌برداری، و نظارت بر عملکرد ايستگاه‌های شارژ خودرو برقی

1397/07/01

1397/07/10

در دست بررسی

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

مطالعه و بررسی روش های مختلف پیاده سازی شارژر سریع در توان های مختلف

1397/07/01

1397/07/10

در دست بررسی

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

مطالعه و بررسی پیش‌ساخت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز شبکه توزیع برق به منظور بهره‌برداری از ایستگاه‌های شارژ

1397/07/01

1397/07/10

در دست بررسی

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

ساخت نمونه آزمایشگاهی شارژر القایی ثابت با توان 1 کیلووات

1397/02/01

1397/02/10

با دانشگاه تهران قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

طراحی و ساخت آزمونگر شارژر کند هدایتی تا توان 10KW

1396/12/01

1396/12/10

با دانشگاه قم قرارداد شد

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی آزمونگر باتری تا توان 20KW

1396/12/01

1396/12/10

در مرحله دریافت و بررسی پروپوزال

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

طراحي و ساخت ایستگاه شارژر باتری لیتیوم یون برای موتور سیکلت برقی با قابلیت جابجایی باتری

1396/12/01

1396/12/10

در مرحله انعقاد قرارداد

شرکتی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

برنامه ریزی عملیاتی پیاده سازی ایستگاه‌های شارژ در کلان‌شهرها

1396/12/01

1396/12/10

با دانشگاه تهران قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

مطالعه و بررسی مشخصات و الزامات فنی مخابراتی و کنترلی لینک های ارتباطی ایستگاه شارژ خودرو برقی و شبکه توزیع برق و ایستگاه شارژ به خودرو برقی

1396/09/01

1396/09/10

با دانشگاه شریف قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

تعیین تعرفه‌های شارژ در ایستگاه های شارژ خودروی برقی

1396/08/01

1396/08/10

با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

جایابی بهینه ایستگاه­های شارژ عمومی با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی به همراه تهیه نرم افزار مربوطه براساس GIS

1396/08/01

1396/08/10

با دانشگاه علم و فناوری مازندران قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

بررسی و مطالعه اثرات سیستمی ایستگاه‌های شارژهای خودروبرقی در شبکه های توزیع

1396/06/01

1396/06/10

با دانشگاه صنعتی همدان قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

بررسی و مطالعه کیفیت توان شبکه‌های توزیع با حضور ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی و تعیین محدوده مجاز استاندارد

1396/06/01

1396/06/10

با دانشگاه گلپایگان قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

تهیه و تدوین استانداردهای آزمون تجهیزات انواع ایستگاه‌های شارژ

1396/06/01

1396/06/10

با دانشگاه فردوسی مشهد قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

تهیه و تدوین طرح استاندارد ایستگاه‌های شارژ در مکان‌های عمومی و خصوصی

1396/06/01

1396/06/10

با دانشگاه تهران قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت

بررسی اثر خودرو برقی در پيش بينی بار مورد نياز و تغييرات پخش بار

1396/07/01

1396/07/10

با دانشگاه علم و فناوری مازندران قرارداد شد

دانشگاهی

اتمام زمان درخواست همکاری

دریافت