طراحی سایت
یکشنبه 19 مرداد 1399
EN

معرفی طرح آفرینش رویکردهای مالی – اداری نوین (آرمان) پژوهشگاه نیرو

در جهان امروز دیدگاه‌های توسعه و مدیریت منابع در سازمان‌ها چشم اندازی وسیع تری یافته و توجه سازمان‌ها به رویکرد علمی برای مواجهه با این حوزه معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه کارکنان و کلیه ذی‌نفعان سازمان‌ها به کیفیت، سرعت و عدالت در پاسخ‌گویی، موجب افزایش توجه و ضرورت ایجاد نظام نوین مالی و اداری شفاف و پاسخ‌گو در برابر عملکرد شده است.
مدنظر قراردادن پاسخ‌گویی و شفافیت در تدوین برنامه‌های نظام نوین اداری و مالی نه تنها در راهبردهای کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته،‌ بلکه مطالبه عمومی افراد در سازمان‌ها نیز هست.
معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه نیرو به عنوان متولی أمور مالی و اداری سازمان با عنایت به وظایف و ماموریت های کلی و اسناد بالادستی به ویژه سند چشم انداز بیست ساله، برنامه راهبردی وزارت نیرو، مواد قانونی مرتبط با این حوزه و نیز برنامه های ابلاغی ریاست محترم پژوهشگاه، اجرای برنامه تحول نظام توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه را از آبان ماه ۱۳۹۵ آغاز نموده و پس از دوره مطالعه، تحلیل و تدارک زیرساخت‌های مغزافزاری، نرم افزاری، سخت افزاری و سازمانی هفت ماهه، طرح آفرینش رویکرد‌های مالی و اداری نوین موسوم به «طرح آرمان پژوهشگاه نیرو» را با سه رویکرد اساسی ذیل به اجرا گذاشته است:

ارتقاء کیفیت و سرعت ارایه خدمات

ایجاد عدالت و شفافیت در دسترسی به خدمات اداری و مالی

اعتماد و اتکاء به سلامت و دلسوزی کارکنان

اهداف نهایی طرح آرمان پژوهشگاه نیرو:

 • ارتقاء منزلت مراجعین و بهبود کیفیت پاسخگویی در معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • کاهش هزینه و زمان اجرای فعالیت‌های اداری و مالی پژوهشگاه نیرو
 • توسعه و تقویت خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برای افزایش شفافیت، کیفیت و سهولت دسترسی به خدمات
 • توسعه منابع انسانی با تاکید بر شکل‌دهی یک سازمان معناگرا، رسالت‌مند و تحول‌گرا
 • برنامه یزی مالی پایدار برای فعالیت های واحدهای مختلف پژوهشگاه
 • ترویج و نهادینه‌سازی نگرش علمی متکی به آراء و نظرات مشاورین خبره در کلیه شئون اجرایی
 • شناسایی ظرفیت‌های مدیریتی کارکنان به منظور جایگزین پروری

اقدامات و برنامه ‏های اجرایی طرح آرمان:

 • طرح آرمان پژوهشگاه نیرو شامل هفت بسته اجرایی به شرح ذیل است:
 • بازبینی و اصلاح ساختارها و فرآیندها به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد سهولت و شفافیت در امور مختلف
 • تقویت و توسعه سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری
 • انتخاب مشاورین متخصص و خبره در بخش های مختلف طرح آرمان
 • برنامه ارتقاء بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
 • برنامه توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی کارکنان
 • برنامه تربیت مدیران آینده پژوهشگاه نیرو
 • برنامه ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان