طراحی سایت
یکشنبه 25 مهر 1400

اطلاعات تماس با طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی

  • تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو کدپستی 1468617151، طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی
  • شماره تلفن 9 - 88079400 داخلی 4502
  • آدرس ایمیل:Geothermal@nri.ac.ir