طراحی سایت
دوشنبه 16 تیر 1399
EN

اطلاعات تماس با طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی

  • تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو کدپستی 1468617151، طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی
  • شماره تلفن 9 - 88079400 داخلی 4490
  • آدرس ایمیل:Geothermal@nri.ac.ir