طراحی سایت
یکشنبه 25 مهر 1400

پروژه‌های مرتبط با اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

 • پتانسیل سنجی سراسری منابع زمین گرمایی هیدروترمال در کشور
 • تدوين دانش فنی مطالعات ژئوفيزيكی اندازه‌گیری حرارت در سطح زمین و ساخت تجهیزات مربوطه
 • تدوين دانش فني مواد و روش‌های آنالیز شیمیایی آب‌ها و گازها و تولید مواد مربوطه
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی برای اجرای یک پروژه زمین گرمایی هیدروترمال تا حصول نتیجه
 • بومی سازی نرم افزارهای مرتبط جهت تجزیه و تحلیل داده‌های ژئوفیزیک سطحی به منظور اکتشاف منابع انرژي زمین گرمایی
 • تدوين دانش فنی طراحی مفهومی و ساخت تجهیزات مطالعات ژئوفيزيكیMT
 • طراحی مفهومی و ساخت تجهیزات مطالعات ژئوفيزيكی TEM
 • تدوين دانش فنی طراحی مفهومی و ساخت سیستم برداشت تصاویر مادون قرمز حرارتی
 • تدوين دانش فنی تجهیزات حرارت سنجی در گمانه‌های کم عمق و ساخت آنها
 • تدوين دانش فنی تجهیزات آنالیز ایزوتوپی آب‌ها و گازها و ساخت آنها
 • تدوين دانش فنی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه بررسی خواص سیالات و مخزن زمین گرمایی و ساخت آنها

پروژه‌های مرتبط با پمپ‌های حرارتی انرژی زمین گرمایی

 • تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی (GHP)
 • تدوین دانش فنی و ساخت تجهیزات حفاری سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی (GHP)
 • تدوین دانش فنی سیستم‌های کنترلی و محافظتی پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی (GHP)
 • تدوین دانش فنی سیال کاری کویل زمینی سیستم‌های بسته پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی (GHP)
 • تدوین دانش فنی و ساخت تجهیزات پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی (GHP) توسعه یافته
 • تدوین دانش فنی مبد‌های حرارتی پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی (GHP)
 • تدوین آیین نامه استانداردهای مرتبط با آزمایش پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی (GHP) بسته
 • تدوین دانش فنی و تولید گروت و بررسی و تحقیق در خصوص عملیات گروت‌ریزی سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی (GHP)
 • تهیه بسته آموزشی جهت آموزش طراحان و مهندسین مشاور در حوزه پمپ‌های حرارتی (شامل آموزش طراحی و کاربرد سیستم‌های GHP در ساختمان‌ها، ممیزی انرژی، محاسبات اقتصادی مربوطه و کاربرد نرم افزارهای طراحی)
 • تدوین دانش فنی و ساخت کمپرسور سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی (GHP)

پروژه‌های مرتبط با تعمیر و نگهداری چاه‌های زمین گرمایی

 • تدوین دانش فنی شیرآلات سرچاهی زمین گرمایی و طراحی مفهومی و ساخت یک نمونه از آنها
 • طراحی و ساخت سیستم بازدارنده رسوب گذاری در چاه‌های زمین گرمایی
 • تدوین دانش فنی تعمیر و نگهداری از شیرآلات سرچاهی زمین گرمایی
 • تدوین دانش فنی و طراحی و ساخت تجهیزات بازبینی درون چاه‌های زمین گرمایی
 • تدوین دانش فنی طراحی و تولید مواد و ساخت تجهیزات لازم جهت جلوگیری از خوردگی لوله‌ها در چاه‌های زمین گرمایی
 • تدوین دانش فنی و ساخت تجهیزات انتقال بهینه سیال زمین گرمایی (مانند لوله‌های آلبینیوس)

پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های زمین گرمایی

 • شناسایی گلوگاه‌های فناورانه نیروگاه‌های تبخیرآنی
 • تدوین دانش فنی طراحی نیروگاه‌های تبخیرآنی
 • تدوین دانش فنی عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های تبخیر آنی
 • طراحی، نصب و راه اندازی دومین نیروگاه زمین گرمایی تبخیر آنی کشور
 • طراحی و ساخت یک نیروگاه پایلوت زمین گرمایی دومداره
 • مستندسازی نتایج به دست آمده از پروژه ساخت نیروگاه زمین گرمایی دومداره
 • شناسایی گلوگاه‌های فناورانه بهره برداری از نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره
 • طراحی و ساخت دومین نیروگاه زمین گرمایی دومداره در کشور
 • طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره و آزمایشگاه‌های مربوطه

پروژه‌های مرتبط با منابع زمین گرمایی پیشرفته (EGS)

 • تدوین دانش فنی مطالعات اکتشافی منابع زمین گرمایی پیشرفته (EGS)
 • پتانسیل سنجی سراسری منابع زمین گرمایی پیشرفته در کشور
 • اجرای يك پروژه پايلوت نيروگاه زمين گرمايی پیشرفته (EGS) در مناسب ترين منطقه اميدبخش کشور
 • تدوین دانش فنی عملیات تعمیر و نگهداری چاه‌های منابع زمین گرمایی پیشرفته (EGS)
 • تدوین دانش فنی استحصال منابع زمین گرمایی سنگ داغ خشک (Hot Dry Rock)