طراحی سایت
یکشنبه 25 مهر 1400
  • پایش اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه انرژی زمین گرمایی
  • ارائه طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با انرژی زمین گرمایی مطابق با سیاست‌های تدوین شده در سند توسعه فناوری انرژی زمین گرمایی در کشور
  • ارزیابی و به روزرسانی سند توسعه فناوری انرژی زمین گرمایی در كشور
  • اجرای مطالعات آینده پژوهی در حوزه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی
  • ایجاد بستر لازم جهت تبادل نظر و تضارب آراء بین کارشناسان، محققین و سیاستگزاران فعال و موثر در حوزه انرژی زمین گرمایی با برگزاری جلسات هم اندیشی، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت در فضای مجازی.
  • همكاری با سایر سازمان‌ها و مراکز ذیربط در سطح كشور به منظور تخصیص منابع طرح‌های تعریف شده در حوزه انرژی زمین گرمایی