پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 آذر 1400

مهلت پذیرش طرح‌ها و پروژه‌ها- سری دوم

مهلت دریافت دومین سری طرح‌ها و پروژه‌ها جهت اخذ تسهیلات از منابع اعتبارات بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، 30 آذر 1400 می‌باشد.
ضمن سپاس از کلیه متقاضیانی که تا تاریخ 7 آذر ماه پیشنهادات خود را به این دبیرخانه ارسال نموده‌اند به اطلاع می‌رساند با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های رسیده، این دبیرخانه آماده دریافت سری دوم پیشنهادات، تا 30 آذر ماه خواهد بود.
ضمنا نتایج اولین سری درخواست‌ها نیز تا 30 آذر ماه اعلام خواهد شد.