پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 مهر 1402

نکوداشت بیست‌ونهم مهرماه روز ملّی صادرات

مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو)- پژوهشگاه‌نیرو، بیست‌ونهم مهرماه روز ملّی صادرات با شعار "صادرات‌پایدار، محور توسعه"، را تبریک گفته و برای تمامی فعّالان‌اقتصادی، تلاش‌گران و نقش‌آفرینان عرصه تجارت‌جهانی در توسعه‌صادرات که در پیشبرد اهداف‌عالی ‌کشور در دوران تحوّل و توسعه، گام برمی‌دارند، موفقیّت و بهروزی آرزومند است.
رعایت و انطباق با استانداردها، توسعه‌صادرات را تضمین می‌کند و قابلیّت‌اعتماد به‌اقلام، کالاها، تجهیزات و خدمات مورد استفاده در صنعت‌برق را ارتقاء می‌دهد. ایجاد وحدت‌رویه در فرآیندهای‌ پوشش‌دهی‌استانداردهای مربوطه، انجام‌آزمون‌های منطبق با استانداردهای‌مذکور، بازرسی‌فنّی و نظارت بر اجرای‌‌استانداردها، تأثیر چشم‌گیری را در رشد و توسعه‌پایدار کشور خواهند داشت.
مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو)، تحقّق زنجیره‌آزمون، بازرسی‌فنّی و تدوین، توسعه و ترویج استانداردها در صنعت‌‌برق را با راهبری، انسجام‌بخشی و یک‌پارچه‌سازی فعالیّت‌ها در این‌عرصه، برعهده دارد. اهمّ اقدامات‌مستمرّ این‌مرکز در این‌زمینه عبارتند از:

- پیاده‌سازی و تحقّق نظام‌‌استانداردهای صنعت‌برق با سازمان‌دهی دبیرخانه استاندارد، اجرای روندهای تعیین کارگروه تدوین‌استاندارد، تعیین اعضاء و تشکیل کمیته‌های‌کارشناسی و تشکیل کمیته‌تصویب استانداردها با عضویّت مدیران ارشد صنعت‌برق
- هماهنگی و تعامل با وزارت‌نیرو، شرکت‌های مادرتخصّصی تولید نیروی‌برق حرارتی، توانیر و سازمان انرژی‌های‌تجدیدپذیر و بهره‌وری‌انرژی‌برق (ساتبا) در تبیین برنامه‌های استانداردها و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های‌تولید، انتقال، توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر در صنعت‌برق
- مدیریّت و راهبری تدوین‌استانداردهای‌ملّی مورد نیاز مبتنی بر نظام‌نامه استاندارد صنعت‌برق در تعامل با سازمان‌ملّی استاندارد ایران
- نیازسنجی و جهت‌دهی تحقیقات در راستای تأمین نیازمندی‌های صنعت‌برق به‌استانداردها
- تهیه و به‌روزرسانی بانک‌اطلاعاتی استانداردها / دستورالعمل‌های تدوین‌شده در صنعت‌برق

توّجه و اهتمام مقام‌عالی وزیرنیرو به‌مبحث استانداردها، پیاده‌سازی نظام‌‌استانداردهای‌صنعت‌برق، مشارکت ساتبا، شرکت‌های‌مادرتخصّصی و شرکت‌های‌تابعه وزارت‌نیرو و مجموعه‌اقدامات فوق‌الذکر در تعامل و هماهنگی با سازمان‌ملّی استاندارد ایران، منجر به‌کسب رتبه‌برتر وزارت‌نیرو در حوزه استانداردسازی شد ضمن تبریک مجدّد این‌موفقیّت به‌تمامی‌کارکنان صنعت‌آب و برق، تأکید می‌گردد که با تقویّت و توسعه‌ظرفیّت‌ها در حوزه‌استاندارد، مسیر توسعه‌کشور بیش از پیش هموار می‌گردد.