پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 مهر 1402

بیست و نهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه نیرو برگزار شد

بيست و نهمين جلسه هيئت امنای پژوهشگاه نيرو با حضور اعضای هیات امنای پژوهشگاه نیرو ، صبح امروز در حوزه ستادی وزارت نيرو برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، در اين جلسه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ و برنامه‌های مد نظر برای سال ۱۴۰۲، گزارش حسابرس منتخب هيئت امناء در خصوص صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بودجه تفضيلی سال ۱۴۰۲ پژوهشگاه نيرو ارائه گردید و در ادامه در خصوص موارد مطرح شده از سوی اعضاء تصميم‌گيری‌ شد.