پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 اردیبهشت 1402

حمايت از اپلیکیشن های کاربردی مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی

پژوهشگاه نیرو ( مرکز توسعه فناوری مدیریت مصرف ) با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در راستای برنامه های وزارت محترم نیرو جهت مدیریت بهینه مصرف برق در حال شناسائی اپلیکیشن های کاربردی مدیریت مصرف انرژی الکتریکی بخش خانگی هستند. هدف از شناسائی؛ صحه گذاری عملکرد اپلیکیشن، حمایت و معرفی رسمی آن در سطح جامعه می باشد تا مصرف کنندگان خانگی برآورد عینی از مصرف انرژی در ساعات مختلف روز داشته و بر مبنای راهکارهای ارائه شده توسط اپلیکیشن، نسبت به بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و استفاده از مشوق های وزارت نیرو ( نظیر طرح پاداش صرفه جوئی ) اقدام نمایند.
لذا از کلیه شرکت های دانش بنیان و فناوری که در این رابطه اپلیکیشن طراحی و توسعه داده اند، درخواست می گردد فرم پیوست این فراخوان را تکمیل و تا تاریخ 1402/03/03 برای آدرس های زیر ارسال نمایند.
آدرس1: تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- مرکز تخصصي نوآوري و توسعه فناوري مديريت مصرف انرژي- تلفن : 02188364623 ، نمابر : 02188590165
وب سايت: www.nri.ac.ir
ايميل: info@motor.nri.ac.ir
آدرس2: تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي- تلفن: 02188366581 - نمابر: 02188366574
وب سايت: www.energyfund.ir
ايميل: info@energyfund.ir

جهت دانلود کلیک کنید