پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 12 بهمن 1401

دوره‌های آموزشی آشنایی با دستورالعمل انجام آزمون‌های نمونه‌ای تجهیزات صنعت برق، در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید

پس از تهیه دستورالعمل آزمون‌های نمونه‌ای تجهیزات صنعت برق توسط مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها در مرکز آزمون، بازرسی و استاندادرنیرو(آبانیرو)، با همکاری مدیران و مسئولان آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو و مدیران و کارشناسان معاونت‌های تخصصی شرکت توانیر، دستورالعمل مذکور توسط شرکت توانیر به تمام شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ گردید. در ادامه، دوره‌های آموزشی آشنایی با دستورالعمل مذکور و چگونگی انجام آزمون‌های نمونه‌ای تجهیزات صنعت برق در آزمایشگاه‌های مورد تایید شرکت توانیر، توسط مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها با همکاری دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر و مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران پژوهشگاه نیرو در پنج دوره دو روزه و در مدت پنج هفته در ماه‌های دی و بهمن 1401 با حضور مدیران و کارشناسان تمام شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در این دوره‌های آموزشی، نحوه نمونه‌برداری و انجام آزمون بر اساس آخرین دستورالعمل‌های شرکت توانیر به شرکت‌کنندگان دوره ارائه گردید. مدرسین این دوره‌ها، مدیر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، رئیس کارگروه بازرسی و کنترل کیفیت شرکت توانیر و مسئولان آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو بودند. در طول این دوره‌ها، شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو نیز بازدید کردند.