پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 12 بهمن 1401

بازدید مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و دانشگاه صنعتی همدان از امکانات آزمایشگاهی پژوهشگاه نیرو در زمینه سیم وکابل و یراق آلات

بر اساس تعاملات صورت گرفته بین مدیریت برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) و شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و دانشگاه صنعتی همدان در خصوص درخواست ایشان برای بازدید از آزمایشگاه‌های سیم و کابل و یراق آلات پژوهشگاه نیرو، جلسه‌‌ای با هماهنگی مرکز آبانیرو و با حضور مدیران شرکت توزیع نیروی برق همدان و دانشگاه صنعتی همدان و نمایندگان معاونت پژوهشی و مرکز آبانیرو در تاریخ 11/11/1401 در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه زمینه‌های همکاری با پژوهشگاه نیرو در حوزه آزمایشگاه تشریح شد و در ادامه جلسه، بازدید از آزمایشگاه یراق آلات و آزمایشگاه سیم و کابل انجام گردید.