پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 دی 1401

در راستای شناسایی و تعامل با شرکت‌های فناور و دانش بنیان مرتبط با صنعت آب و برق از پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بازدید شد

در این بازدید، شرکت‌های فناور و دانش بنیان مرتبط با صنعت آب و برق شناسایی و جهت تعامل با مرکز رشد شعبه آذربایجان ارتباط‌سازی‌های لازم صورت گرفت.
سپس جلسه‌ای با حضور جعفری‌راد "رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی" برگزار شد. در این جلسه به راهکارهای تعامل و عملیاتی نمودن هرچه بیشتر تفاهم‌نامه موجود فیمابین و همکاری با کارگزار منتخب در برگزاری رویداد ملی «تامین انرژی پایدار صنایع» در اسفندماه سال‌جاری در شمالغرب کشور تاکید شد.
بر این ساس مقرر گردید هماهنگی لازم جهت بازدید از مرکز رشد شعبه آذربایجان و برگزاری جلسه هم‌اندیشی در راستای رویداد مذکور توسط آقای اصیل "کارگزار منتخب برگزاری رویداد ملی تامین انرژی پایدار صنایع" انجام شود.