پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 دی 1401

در راستای ارائه برنامه‌های تحول آفرین تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو؛ نشست صمیمی وزیر نیرو با رئیس و مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو برگزار شد

در ابتدای این نشست مجیدعمیدپور "رئیس پژوهشگاه نیرو" ضمن شرح کامل فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشگاه نیرو، به شرح پروژه‌های شاخص و دستاوردهای این پروژه‌ها پرداخت.
در ادامه برنامه‌های تحول‌‎آفرین پژوهشگاه نیرو و برنامه‌های آتی جهت استقرار جامع زیست بوم نوآوری نیرو در راستای حل چالش‌های وزارت نیرو تشریح گردید.
علی اکبر محرابیان " وزیر نیرو"، حمایت خود را از فعالیت‌های پژوهشگاه نیرو اعلام نموده و ماموریت‌ها و انتظارات وزارت نیرو از پژوهشگاه نیرو را در برنامه‌های تحول آفرین وزارت نیرو و تبیین سیاست‌های راهبردی برای وزارت نیرو بیان نمودند.