پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آذر 1401

کریدور توسعه زیست بوم نوآوری نیرو با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران صنعت برق و انرژی کشور، راه اندازی شد

این کریدور در دو بخش توسعه ایده و توسعه محصول برپا شده است که در بخش نخست بیش از 30 پروژه شاخص پژوهشگاه نیرو ارائه گردید و در بخش توسعه ایده نیز ادارات معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو اعم از اداره نشر علم و آینده‌نگاری، اداره خدمات پژوهشی، آزمایشگاه‌های مرجع به ارائه فعالیت‌های پرداختند و شبکه اجتماعی متخصصین آب و برق معرفی گردید.
در بخش بعدی عناصر مرتبط پژوهشگاه نیرو با زیست بوم نوآوری نیرو اعم از صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، مرکز توسعه فناوری برق و انرژی (مرکز رشد)، مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد (مرکز آبانیرو)، دفتر تجاری سازی و . . . به عنوان واحدهای عملیاتی پژوهشگاه نیرو و بازیگران توسعه ایده تا محصول در بخش‌های مختلف زیست بوم نوآوری نیرو به ارائه اقدامات خود پرداختند.
همچنین در این کریدور نقش آفرینی پژوهشگاه نیرو در توسعه زیست بوم نوآوری نیرو تشریح گردیده است.
در این کریدور بخشی از محصولات حاصل شده از نتایج تحقیقات و پژوهش صنعت برق به معرض نمایش گذاشته شد و ارتباط این زیست بوم با سایر ارکان اعم از شرکت‌های مادر تخصصی، شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی به طور مبسوط برای علاقمندان تشریح شد.