پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آذر 1401

بازدید عضو کمیسیون انرژی مجلس و معاون برق و انرژی وزیر نیرو از کریدور توسعه ایده تا محصول پژوهشگاه نیرو

همزمان با برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، کریدور توسه ایده تا محصول پژوهشگاه نیرو با هدف فراهم آوردن بسترآشنایی پژوهشگران و اساتید با زیست بوم نوآوری نیرو، در نمایشگاه جانبی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو برپا گردید.
این کریدور با شرح کاملی از شرکت ها، عناصر و ارکان دخیل در زیست بوم نوآوری نیرو شروع می‌گردد و در ادامه هرکدام از بازیگران اعم از صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، مرکز توسعه فناوری برق و انرژی (مرکزرشد) مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو) و ... به عنوان عناصر موثر در توسعه زیست بوم قرار گرفته است.
این کریدور در سه بخش ارائه پژوهش‌های شاخص پژوهشگاه نیرو، (پیش از 30 پروژه شاخص)، کریدور توسعه ایده و کریدور توسعه محصول ارائه شده و در ارائه نقش آفرینی ارکان پژوهشگاه نیرو در زیست بوم نوآوری نیرو ارائه گردیده است.