پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آذر 1401

در راستای گسترش تبلیغات موثر مدیریت بهینه انرژی، انجام شد

روز دوشنبه 28 آذرماه جلسه کمیسیون بهینه مصرف انرژی با حضور روابط عمومی‌های فرمانداری، شهرداری، گاز، صمت و شرکتهای صنعت آب و برق در محل استانداری گیلان برگزار گردید.
روابط عمومی مرکز گیلان پژوهشگاه نیرو، نیز با هدف توسعه تبلیغات موثر درخصوص مصرف بهینه انرژی و راهکاری مناسب در این جلسه شرکت نمود، در این جسله شرکت کنندگان پیرامون تبلیغات موثر و راهکاری مناسب و فرهنگ سازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.