پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 آذر 1401

درج نام «انتشارات پژوهشگاه نیرو» در فهرست ناشران معتبر «بنیاد ملی نخبگان»

در آستانه هفته پژوهش و فناوری، «انتشارات پژوهشگاه نیرو» به اعتبار آثار درخور و ارزنده و فرآیند نشر معتبر خود به همت اداره نشر علم و پایش آینده‌نگاری پژوهشگاه نیرو، در زمره ناشران معتبر بنیاد ملی نخبگان ثبت شد..