پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آبان 1401

بازدید مدیران شرکت Enervic کشور روسیه از آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو

این بازدید با حضور مدیران مرتبط از پژوهشگاه نیرو، سندیکای صنعت برق و مدیران ارشد شرکت Enervic در روز یکشنبه 29 آبان‌ماه سالجاری انجام پذیرفت.
در حاشیه این بازدید اشکان ذوالریاستین "رئیس اداره امور بین‌الملل پژوهشگاه نیرو"، ضمن معرفی پژوهشگاه نیرو به بیان ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه جهت همکاری‌های بین‌المللی پرداخت.
امیر فرهادی "رئیس مرکز آبانیرو" پژوهشگاه نیرو نیز ضمن معرفی مرکز آبانیرو، به اقدامات این مرکز در حوزه آزمون، بازرسی و استاندارد تجهیزات صنعت برق و انرژی و حوزه‌های مرتبط اشاره نمود.
این بازدید، با توجه به مرجعیت پژوهشگاه نیرو و قابل وثوق بودن آزمایشگاه‌های این پژوهشگاه جهت صحه‌گذاری کیفیت تجهیزات صادراتی سندیکای صنعت برق ایران، به کشور روسیه انجام پذیرفت.
همچنین در این دیدار محمد گودرزی" معاون مدیر پژوهشی"، مصطفی مافی "رئیس مرکز توسعه فناوری برق و انرژی (مرکز رشد)، مجتبی گیلوانژاد " رئیس پژوهشکده توزیع برق" ، اعظم باجقلی "مدیر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها"، مهرنوش هور" مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردها" و داور رضاخانی" مدیر برنامه‌ریزی و تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها" نیز از سمت پژوهشگاه نیرو حضور داشتند.