پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 مهر 1401

نقشه راه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین شده است

مجید عمیدپورافزود: پژوهشگاه نیرو در بخش بهره‌وری و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت‌های زیادی در این سال‌ها انجام داده است.
وی ادامه داد: اما دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری در انرژی اهداف خیلی بلندی را طراحی و مدنظر قرار داده است.
رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: ترسیم تحقق ۱۰ هزار مگاوات بهره‌وری در انرژی و نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیری‌شان از اراده جدی این دولت در توسعه تجدیدپذیرها و افزایش بهره‌وری انرژی است.
عمیدپور ادامه داد: براین‌اساس پژوهشگاه نیز باهدف کمک به تحقق این اهداف فعالیت‌های خود را توسعه داده است.
وی افزود: پژوهشگاه در زمینه توسعه فناوری، زنجیره تولید و زنجیره ارزش اینها فعالیت‌هایی را انجام داده و نقشه راه توسعه آنها را تدوین کرده است.
رئیس پژوهشگاه نیرو از همکاری‌های نزدیک پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران خبر داد و گفت: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با ساتبا منعقد شده است.
وی ادامه داد: تلاش می‌شود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری که پژوهشگاه مدیریت آن را برعهده دارد و با تعاملات چندجانبه در آن قسمت‌هایی که نواقصی در فناوری وجود دارد پژوهشگاه بتواند نقش خود را بازی کرده و کمک به رفع نواقص برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کند.