پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 مهر 1401

حمايت از طرح هاي فناورانه در حوزه مدیریت مصرف(مرتبط با شرکت های دانش بنیان یا غیر دانش بنیان)

لذا از کليه شركت‌هاي فناور ، شرکت هاي صنعتي يا هسته هاي علمي و پژوهشي که طرح هايي در حوزه فوق‌الذکر دارند، خواهشمند است در صورت تمايل به استفاده از ظرفيت هاي پژوهشگاه/صندوق پيشنهاد خود را به آدرس هاي زير ارسال نمايند. ضمنا فرم هاي مربوط به تکميل و ارسال طرح های مورد نظر در وب سايت صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي قرار گفته است.

• بارهای سرمایشی/گرمایشی
• موتورهای الکتریکی پربازده
• درایو و مبدل های الکترونیک قدرت
• سامانه های روشنائی
• سامانه های هوشمندسازی معطوف به بهینه سازی
• ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
• بهینه سازی مصرف انرژی صنایع
• بهینه سازی مصرف انرژی بخش کشاورزی


آدرس1: تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي- تلفن: 02188366581 - نمابر: 02188366574
وب سايت: www.energyfund.ir
ايميل: info@energyfund.ir

آدرس2: تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- مرکز تخصصي نوآوري و توسعه فناوري مديريت مصرف انرژي- تلفن : 02188364623 ، نمابر : 02188590165
وب سايت: www.motor.nri.ac.ir
ايميل: info@motor.nri.ac.ir