پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 شهریور 1401

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه نیرو معرفی شد

در این جلسه که در روز چهارشنبه 16/06/1401،همزمان با جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه نیرو برگزار گردید؛ دکتر عمیدپور با بازگو نمودن مشکلات حیطه کاری معاونت توسعه مدیریت و منابع، از زحمات مهندس فرضعلی‌زاده طی دوران تصدی این سمت با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی نمودند.
دکتر عمیدپور ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر رضائی آبادچی، قبول این مسئولیت را به ایشان تبریک گفت و افزود: امیدوارم دکتر رضایی به حمایت مهندس فرضعلی‌زاده و مدیران اسبق معاونت توسعه مدیریت و منابع و انتقال تجربیات ارزشمند پیشکسوتان، در انجام مسئولیت محوله موفق گردند.
در ادامه نشست، اعضای هیات رئیسه پژوهشگاه نیرو، با برشمردن برخی از خصائص اخلاقی نیکو، فروتنی، سعه صدر و صبوری مهندس فرضعلی‌زاده، از فعالیت‌های انجام شده توسط مهندس فرضعلی‌زاده در حوزه فعالیت‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع و نیز حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی، تشکر و قدردانی نموده و برای ایشان موفقیت در ادامه مسیر به عنوان "مشاور ریاست پژوهشگاه نیرو" را آرزو نمودند.
دکتر رضائی آبادچی دانش آموخته مهندس پلیمر از دانشگاه صنعتی امیر کبیراست. وی عضوهیات علمی گروه پژوهشی مواد غیرفلزی پژوهشگاه و رئیس دبیرخانه مشترک هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه نیرو می‌باشد.