پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 31 مرداد 1401

در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم؛ "سمینار نقش هیدروژن در سیستم‌های انرژی آینده" برگزار شد

در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم، معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو با همکاری مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سمینار "نقش هیدروژن در سیستم‌های انرژی آینده" را برگزار نمود.
این سمینار روز یکشنبه 5 مردادماه سال‌جاری، با سخنرانی دکتر علیرضا سرودی، استاد دانشگاه دوبلین کشور ایرلند برگزار شد.
بیان اهمیت هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی، اهمیت هیدروژن به عنوان یک سرویس انعطاف پذیر در سیستم‌های قدرت، اهمیت هیدروژن به عنوان یک سوخت سیستم‌های حمل و نقل آینده از جمله مباحث مطرح شده در این سمینار بود.