پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 مرداد 1401

جلسه هم‌اندیشی در حوزه پایش رعایت استانداردها و حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات صنعت برق برگزار شد

با هدف ایجاد هم‌افزایی و گسترش تعاملات بین مرکزآبانیرو و شرکت برق منطقه‌ای تهران در پایش رعایت استانداردها و حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات صنعت برق در حوزه انتقال نیروی برق، جلسه هم‌اندیشی بین مرکزآبانیرو و شرکت برق منطقه‌ای تهران در محل شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار گردید.
این جلسه هم‌اندیشی با هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو(آبانیرو) و مدیریت دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه‌ای تهران، در روز یکشنبه 9 مرداد 1401، در محل سالن بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیر دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه‌ای تهران و نمایندگان معاونت‌ بهره‌برداری، معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ومعاونت طرح و توسعه آن شرکت، نماینده شرکت مادرتخصصی توانیر، رئیس مرکز آبانیرو و مدیر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها برگزار گردید؛ نخست اهداف، ماموریت‌ها و اقدامات انجام شده در شرکت برق منطقه‌ای تهران در زمینه رعایت استاندارد و اطمینان از کیفیت محصول ارائه شد و در ادامه اهداف، ماموریت‌ها، ساختار، اقدامات و توانمندی‌های مرکز آبانیرو تشریح گردید.
در پایان مقرر شد همکاری‌های لازم در حوزه آزمون، بازرسی و استاندارد بین شرکت برق منطقه‌ای تهران و مرکز آبانیرو تقویت و گسترش یابند.