پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 مرداد 1401

تأیید پیش‌نویس استاندارد " فناوری‌های پیل سوختی- قسمت 5-100: سیستم‌های تولید توان پیل‌سوختی قابل‌حمل- ایمنی" در جلسه کمیته کارشناسی استانداردهای انرژی‌های تجدیدپذیر

جلسه کمیته کارشناسی استانداردهای انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور اعضاء کمیته از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، شرکت مادر تخصصی توانیر، پژوهشگاه نیرو، سازمان ملّی استاندارد ایران، شرکت‌های تولیدکننده، اساتید دانشگاهی و متخصصین ذی‌ربط به‌صورت مجازی در تاریخ 1401/05/02 برگزار گردید.
با توجه به تعاملات شکل گرفته با سازمان ملّی استاندارد ایران و پیرو برگزاری جلسات کمیسیون اولیه و فنی مربوط به تدوین استاندارد ملّی" فناوری‌های پیل‌سوختی- قسمت 5-100: سیستم‌های تولید توان پیل‌سوختی قابل‌حمل- ایمنی"، دریافت نقطه نظرات اعضاء محترم کمیسیون‌ها و متخصصین خبره در خصوص موارد فنی و تخصصی استاندارد مورد نظر و انجام اصلاحات نهایی، در جلسه مذکور پیش‌نویس تدوین شده با کسب اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت.
در این رابطه هم‌چنین مقرر گردید بر اساس فرآیند تبیین‌شده در نظام‌نامه استانداردهای صنعت‌برق با توجّه به تأیید اوّلیه پیش‌نویس استاندارد تدوین‌شده در کمیته حاضر، نسبت به‌تهیه نسخه‌نهایی آن با درج نام کلیه مشارکت‌کنندگان و برنامه‌ریزی جهت طرح در کمیته تصویب و متعاقباً کمیته ملّی سازمان ملّی استاندارد ایران و طی مراحل ابلاغ، اقدام مقتضی به‌عمل آید.