پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 تیر 1401

مرکز آموزش بین کارگاهی صنعت آب و برق خراسان در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو راه‌اندازی شد

دکتر شهریور معاون سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این آیین با بیان اهمیت مهارت آموزی، همکاری پژوهشگاه نیرو و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در راه‌اندازی و آغاز به کار مرکز بین کارگاهی صنعت در مجتمع آموزشی خراسان پژوهشگاه نیرو را آغاز یک حرکت و اقدام عملی ماندگار برای توسعه پایدار کشور دانست.
دکتر ایمانی رئیس مجتمع خراسان پژوهشگاه نیرو امکانات، سابقه و تجربیات این مجتمع در برگزاری دوره‌های آموزشی همراه با مهارت آموزی عملی را تشریح نموده و گشایش مرکز فنی و حرفه‌ای بین کارگاهی صنعت آب و برق در مجتمع خراسان را موجب بالا رفتن مهارت‌های ضروری در این صنعت دانست.
در این آیین علاوه بر معاونت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و همراهان ایشان، مدیرعامل فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی و معاونین وی نیز حضور داشتند.
گفتنی است آقای دکتر ایمانی رئیس مجتمع خراسان پژوهشگاه نیرو طی حکمی آقای رضا لولیایی از همکاران اداره آموزش‌های تخصصی را به سمت مسئول مرکز فنی و حرفه‌ای بین کارگاهی صنعت آب و برق مجتمع منصوب نمود.