پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 تیر 1401

برگزاری دوره‌های آموزشی استاندارد

پیرو تعامل همکاری مناسب شکل‌گرفته بین پژوهشگاه نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران و در دست اقدام بودن تدوین استانداردهای ملی، در راستای تحقق و پیاده‌سازی نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق، با هدف ترویج، آموزش و اشاعه فرهنگ استاندارد در صنعت برق کشور مطابق با سیاست‌های وزارت نیرو و به‌منظور بهبود کیفیت تدوین و آشنایی پژوهشگران با نحوه نگارش استانداردهای ملی، دوره‌های آموزشی ساختار شیوه نگارش و روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران توسط همکاران مجرب سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مدرسین دوره، طی دو روز 21ام و 22 ام تیرماه 1401 در محل پژوهشگاه نیرو با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار گردید.
برگزاری دوره‌های مذکور توسط مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی و همکاری مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش با حضور 62 نفر از پژوهشگران پژوهشگاه نیرو صورت گرفت و در پایان دوره از مدرسین تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.