پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 تیر 1401

تقدیر معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری

امیر دودآبی نژاد" معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی"، با ارسال نامه تقدیر و تشکر، از تلاش‌ها و زحمات ارزنده خانم مهندس دولت جمشیدی "رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری" قدردانی کرد.
دودآبی نژاد در این نامه از تلاش سرکار خانم مهندس جمشیدی و همکاران ایشان، در راستای تدوین دستورالعمل‌های حوزه امنیت سایبری، تشکر و قدردانی نمود.
در نامه تقدیر ارسالی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ضمن آرزوی توفیق روزافزون همکاران پژوهشگاه نیرو در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، ابرازی امیدواری کرد در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگاه نیرو شاهد تحقق اهداف مجموعه وزارت نیرو در برقراری و ارتقای امنیت سایبری صنعت تولید برق کشور باشیم. (نامه تقدیر و تشکر پیوست می‌باشد).