پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 تیر 1401

به میزبانی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو،رویداد نیاز فناورانه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه های آب ، برق و انرژی در مشهد مقدس برگزار می‌شود

این رویداد در راستای پیاده‌سازی و تحقق شعار سال‌ در صنعت آب و برق کشور و با هدف راهبری تعاملات پژوهش و فناوری و تعامل با عناصر و بازیگران زیست بوم نوآوری به صورت دوره‎ای، برگزار خواهد شد.
نخستین دوره این رویدادها در شهر مقدس مشهد و به میزبانی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد همزمان با نمایشگاه بین المللی صنعت برق(قدرت و الکترونیک) تجهیزات و صنایع وابسته برگزار خواهد شد.
این رویداد فرصت مناسبی جهت ایجاد تعامل میان بازیگران صنعت آب، برق و انرژی و بیان فرصت‎های سرمایه‎گذاری استان‎های شرق و شمال شرق کشور و همچنین بیان نیازهای فناورانه شرکت‎های وزارت نیرو و صنایع و دست اندرکاران بزرگ تولید و مصرف آب ، برق و انرژی خواهد بود.