پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 خرداد 1401

همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، از همکاران اداره روابط عمومی پژوهشگاه نیرو تقدیر شد

این مراسم با حضور دکتر نسترن ریاحی" مدیردفتر ریاست و روابط عمومی"، دکتر اشکان ذوالریاستین "سرپرست اداره روابط عمومی و رئیس اداره امور بین الملل "، دکتر حمیدرضا بزی" مدیر برنامه‌ریزی و کیفیت" و همکاران حوزه ریاست برگزار گردید و از همکاران اداره روابط عمومی خانم خدیجه محمدی چهره‌برق، آقای بهرام تسلیمی و خانم شقایق تاجیک تقدیر شد.
دکتر احسانیان ضمن تبریک روز روابط عمومی و قدردانی از خدمات ارزشمند همکاران اداره روابط عمومی، به توجه ویژه خود به امر اطلاع رسانی در روابط عمومی اشاره کرد و گفت: روابط عمومی نقشی بسیار پررنگ و کارآمد در معرفی سازمان به بیرون از مجموعه دارد و هم اکنون با وجود تلاش‌های همکاران اداره روابط عمومی در این خصوص تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.
وی از همکاران اداره روابط عمومی درخواست کرد با پشتکار مضاعف و فعالیت‌ بیشتر در خصوص اطلاع‌رسانی اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه نیرو در رسانه های خبری و معرفی سازمان به جامعه هدف اقدام نمایند.