پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 خرداد 1401

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پژوهشگاه نیرو در جشنواره حرکت

چهاردهمین جشنواره حرکت با هدف معرفی نوآوری های دانشجویان در رشته های مختلف علمی و فناوری با حضور کلیه انجمن های دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور امروز یکشنبه ۱ خرداد با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرد.
در این دوره از جشنواره پژوهشگاه نیرو با توجه به شعار سال و حمایت پژوهشگاه نیرو از نوآوری ها، ایده ها و استارت آپ های دانشجویی، شرکت های دانش بنیان و فناوران و اقدامات این پژوهشگاه در راستای تبدیل ایده به پدیده و تجاری سازی ایده ها و ارایه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان نمود.
در این رویداد معرفی زیست بوم نوآوری وزارت نیرو ، اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق و انرژی و ارائه نیازهای فناورانه وزارت نیرو انجام شد.
همچنین طی بازدید دکتر زلفی گل، زیست بوم نوآوری نیرو و عناصر و ارکان آن، نیازهای فناورانه صنعت برق و انرژی،حمایتها و اقدامات پژوهشگاه نیرو مرتبط با ماموریتهای این پژوهشگاه در مدیریت تحقیقات صنعت برق و اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در حوزه توزیع و انتقال شرح داده شد.