پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 بهمن 1400

همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب‌اسلامی‌ایران، نسخه اوّلیه سامانه مدیریّت آزمون، بازرسی و استاندارد راه‌اندازی شد

در این راستا به‌منظور معرفی سامانه مذکور و همچنین شرح خدمات قابل ارائه در این سامانه، طی مکاتبه کتبی اطلاع‌رسانی به‌مدیران ارشد صنعت برق کشور شامل وزارت‌نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، تولید نیروی برق حرارتی، ساتبا، ساتکاب، سندیکای صنعت برق، شرکت‌های مدیریّت و تولید نیروی برق، شرکت‌های برق‌ منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع، مدیران دفاتر تحقیقات و استاندارد و اعضاء کمیته‌های استاندارد صورت پذیرفت.