پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 06 بهمن 1400

معرفی آزمایشگاه فتوولتائیک پژوهشگاه نیرو بعنوان آزمایشگاه معتمد ساتبا

با عنایت به درخواست تولیدکنندگان مدول های فتوولتائیک مبنی بر معرفی آزمایشگاه معتمد جهت انجام تست‌های مورد نیاز و با توجه توافق میان ساتبا و پژوهشگاه نیرو، کلیه تولیدکنندگان مدول‌های فتوولتائیک می‌توانند جهت انجام تست‌های مرتبط متناسب با امکانات موجود، از خدمات آزمایشگاه فتوولتائیک پژوهشگاه نیرو بعنوان آزمایشگاه معتمد ساتبا استفاده نمایند.
متقاضیان می‌توانند از طریق آدرس و شماره تماس ذیل اقدام لازم را بعمل آورند.
آدرس پست الکترونیکی: pvlab@nri.ac.ir
تلفن تماس: 88361601-021 و 88590155-021