پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 30 آبان 1400

فراخوان ثبت‌نام در غرفه‌های حضوری و مجازی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در سال 1400

همچنین در نظر است نسبت به برپایی نمایشگاه (غرفه‌های حضوری و مجازی ) اقدام گردد. در صورت تمایل به ثبت نام در غرفه‌های حضوری و مجازی جشنواره به سایت جشنواره به آدرس https://niroortfair.nri.ac.ir/reg مراجعه نمایید.