پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 آذر 1398

تقدیر از بانوان بر‌گزیده جشنواره ملی «دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی»

هم زمان با برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره ملی «دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی» در 25 آذرماه 1398، از بانوان برگزیده جشنواره توسط مقامات ارشد وزارت نیرو تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، کلیه آثار ارسالی بانوان به جشنواره از سراسر کشور بر اساس محورهای مورد نظر در زنجیره پژوهش تا فناوری حدود 3500 دستاورد می باشد که توسط 350 بانوی شاغل در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادها، شرکت های دانش بنیان و ... در مهلت مقرر ارائه شد.
این آثار در هر محور در کمیته‌های علمی تخصصی جشنواره بر اساس شاخص‌های مربوطه داوری و ارزیابی شد. بر اساس ارزیابی انجام شده، از 3 بانو به عنوان پژوهشگر برتر و 7 بانوی دارای دستاورد برتر در حوزه آب، برق و انرژی به شرح ذیل تقدیر و تجلیل شد.