پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 مرداد 1398

دبیر و مسئول برگزاری جشنواره تخصصی «دارایی های فکری و نوآوری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی» منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس مولود شیوا مشاور وزیر در امور زنان و خانواده، "مهندس ساره شفیعی" به نمایندگی از وزارت نیرو به سمت دبیر و مسئول برگزاری جشنواره تخصصی «دارایی‌های فکری و نوآوری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی» منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، با توجه به اهمیت مالکیت فکری و نوآوری به عنوان مهمترین محور انتقال فناوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در صنعت آب، برق و انرژی و ایفای نقش موثر زنان در این عرصه و فراهم نمودن زمینه‌های توان افزایی و مشارکت هر چه بیشتر آنها در حوزه مالکیت فکری و توسعه فناوری، در حکم ایشان به برنامه‌ریزی و اجرای جشنواره تخصصی«دارایی‌های فکری و نوآوری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی» در هفته پژوهش سال جاری در سطح ملی و متعاقبا در سطح بین المللی و استقرار دبیرخانه جشنواره در پژوهشگاه نیرو تاکید شده است.