پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 آبان 1400

توافق‌نامه همکاری میان مجتمع‌های عالی آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیرو با صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی مبادله شد

پیرو الحاق مجتمع‌ها و واحدهای عالی آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو به پژوهشگاه نیرو، به منظور استفاده از ظرفیت‌های مجتمع‌ها در جهت توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعت آب و برق و ایجاد زیرساخت‌ موردنیاز جهت نقش آفرینی موثرمجتمع‌ها در چارجوب نظام ملی نوآوری کشور، توافق‌نامه‌های همکاری میان:
 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان به نمایندگی آقای دکتر پریش
 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نمایندگی آقای مهندس احمدی
 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان به نمایندگی آقای مهندس اکبری
 واحد آموزشی و پژوهشی گیلان به نمایندگی آقای مهندس بلالی
 واحد آموزشی و پژوهشی مازندران به نمایندگی آقای دکتر خان محمدی
و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به نمایندگی آقای مهندس برزی‌مهر در مهرماه 1400 در محل پژوهشگاه نیرو مبادله شد.
هدف از تبادل این توافق نامه‌ها، تامین سرمایه و اعطای تسهیلات برای اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه صنعت برق و انرژی در راستای توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و از طریق همکاری مشترک فی مابین مجتمع‌ها و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به عنوان نهاد مالی زیست بوم نوآوری است.