پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 آبان 1400

آزمون جذب نیروی انسانی متخصص جهت شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم


آزمون جذب نیروی انسانی متخصص جهت شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم برگزار می گردد.
علاقمندان جهت ثبت نام به آدرس https://azmoon.nri.ac.ir/azmoon4/ مراجعه فرمایند. زمان‌بندی برگزاری آزمون به شرح ذیل می‌باشد.
ثبت نام: از روز شنبه 24 مهرماه 1400 لغایت روز سه شنبه 4 آبان ماه 1400
دریافت کارت ورود به جلسه: از روز دوشنبه 17 آبان ماه 1400 لغایت روز پنج شنبه 20 آبان ماه 1400
تاریخ آزمون: روز جمعه 21 آبان ماه 1400