پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 مهر 1400

گرامی‌داشت روز جهانی استاندارد

توّجه به اهمیّت کیفیّت کالا و خدمات در صنایع مختلف و توسعه و ترویج استاندارد و نظارت بر اجرای آنها، از تکالیف نهادهای مختلف اجرایی کشور، برشمرده شده ‌است. به منظور پوشش‌دهی نیازهای صنعت برق و انرژی در زمینه استاندارد و کیفیّت کالا و خدمات، وزارت‌نیرو در برنامه راهبردی، نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری و نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق، تأمین خدمات آزمایشگاهی، پایش و نظارت بر رعایت استانداردها، ارتقاء کیفی و توسعه، ترویج و تدوین استانداردها، را با تأکید مضاعف قید و تصریح نموده ‌‌است.
پژوهشگاه‌نیرو برای تحقق برنامه راهبردی و اهداف کلان در صنعت برق و به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت‌نیرو و شرکت‌های مادرتخصصی، تهيه و تدوین استانداردها، ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيّت تجهيزات و سیستم‌های صنعت برق و انرژی را در دستور کار داشته و به‌عنوان متولّی تحقق راهبردهای صنعت برق در زمینه استاندارد، خدمات آزمون و نظارت بر اجرای استانداردها نیز ایفاء نقش می‌نماید.
در این خصوص مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو)، در پژوهشگاه‌نیرو عهده‌دار امور فوق‌الذکر است.
از اهداف اصلی این مرکز، ایجاد وحدت رویه و انسجام‌ در فرآیندهای کنترل کیفیّت در صنعت برق و انرژی، توسعه توانمندی‌های ساخت داخل، ارتقاء کیفی کالاها به‌ویژه محصولات داخلی و توسعه بازارهای هدف اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، یکپارچگی و قابلیّت اعتماد اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و ارتقاء کیفیّت در صنعت برق و انرژی است.
بر این اساس مقارن با 22 مهر روز جهانی استاندارد، اطلاع رسانی به مدیران صنعت برق جهت مراجعه به وب سایت abaniroo.ir به‌منظور آشنایی با اهداف، مأموریت‌ها و فعالیت‌های این مرکز و اطلاع از رویدادهای مرتبط در این عرصه انجام پذیرفت.