پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 مهر 1400

آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی تبریز در مجتمع آذربایجان برگزار شد

آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی تبریز با شرکت 927 نفر داوطلب در رشته‌های شغلی مهندسی برق - الکترونیک-ابزار دقیق/کنترل- مهندسی برق/قدرت-مهندسی شیمی/پلیمر- مهندسی صنایع- مهندسی مکانیک در روز جمعه تاریخ 16مهرماه در مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان برگزار گردید.