پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 مهر 1400

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه مازندران و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد ساری مبادله شد

این تفاهم‌نامه میان مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه مازندران به نمایندگی دکتر خان‌محمدی"سرپرست واحد آموزشی و پژوهشی مازندران" و مرکز رشد دانشگاه آزاد ساری به نمایندگی دکتر قربانی "مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد ساری" به امضا رسید.
همکاری لازم جهت توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت آب و برق و استفاده از تمام ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طرفین جهت رشد شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه صنعت آب و برق از جمله زمینه‌های همکاری قید شده در این تفاهم‌نامه می‌باشد.
در جریان مبادله این تفاهم‌نامه، دکتر قربانی ضمن تاکید بر لزوم حمایت‌های مالی و معنوی از شرکت‌های فناور، راه‌اندازی سرای نوآوری را گامی بلند و نو در جهت شکوفایی این مراکز دانست.
همچنین دکتر خان محمدی سرپرست مجتمع آموزشی و پژوهشی مازندران، ورود به عرصه تجاری‌سازی را از جمله اهداف و افق آینده مراکز رشد اعلام و تاکید داشتند با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در منطقه می‌توان موجبات ایجاد شغل و رشد درآمد را فراهم نمود که این امر یعنی افزایش ثروت ملی هدف اصلی مراکز رشد می‌باشد.