پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 شهریور 1400

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران و مرکز تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، امضای این تفاهم‌نامه با موضوع همکاری در اجرای آموزش‌های مرتبط با نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط موسسه تحقیقات آب، بستری را برای استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی و دانش و تجربه اعضای هیئت علمی و سایر پژوهشگران موسسه تحقیقات آب با هدف ارتقای علمی و عملی کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف صنعت آب کشور به وجود خواهد آورد.
بنا بر این گزارش، معرفی اساتید و متخصصان مرتبط با دوره‌های آموزشی، تدوین سرفصل‌های موردنیاز دوره‌های تخصصی و در اختیار قراردادن تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، از جمله تعهدات موسسه تحقیقات آب در این تفاهم‌نامه است.