پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 شهریور 1400

تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از همکاران پژوهشگاه نیرو در احداث مرکز «راهبری و عملیات امنیت سایبری صنعت برق»

با توجه به احداث مرکز راهبری و عملیات امنیت سایبری صنعت برق به عنوان دستاوردی جهادی و ماندگار که با اقدامات ارزشمند همکاران پژوهشگاه نیرو در انجام امور مربوطه صورت گرفت، "مهندس‌ متولی‌زاده" عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر، از تلاش و همکاری‌های ارزشمند همکاران پژوهشگاه به ویژه آقای دکتر پیرمراد و خانم مهندس جمشیدی که در به ثمر رسیدن این مرکز نقش موثری داشته‌اند، تقدیر و تشکر نمود.
امید است با تلاش و اقدامات موثر انجام شده در این زمینه، موفقیت‌های روزافزون در کشور به ویژه در صنعت برق صورت پذیرد.